Sebelumnya telah dibahas mengenai perkembangan sistem periodik unsur. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur modern (bentuk panjang) dikelompokkan ke dalam golongan dan periode. Terdapat dua cara